Vlada Kantona Sarajevo

Ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona, telefonskih centrala i telefonske mreže Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja o nabavci: 
10.12.2018
JRN/CPV: 
50300000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1230-7-2-104-3-66/18
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
INTELS d.o.o. Sarajevo, SILNICA d.o.o. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
56640,93
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
ERLANG d.o.o.
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
ERLANG d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
25.01.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
56640,93
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1095
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
25.12.2018