Vlada Kantona Sarajevo

Ustupanje usluga operativnih faza (proljetnih i jesenjih) obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2020. - 2022. godine

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
17.10.2019
JRN/CPV: 
90923000 Usluge deratizacije
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1230-1-2-85/19
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
537030,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
SANACIJA 3D d.o.o., IDS ZDRAVA SREDINA d.o.o., SANITARAC d.o.o.
Postupak poništen: 
NE
Datum unosa: 
28.10.2019