usluge održavanja instaliranog softvera firme JAPET d.o.o. Sarajevo u 2017. godini

Ministarstvo finansija
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1485,90
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
640-8-2-3/17 od 06.04.2017. godine
Datum unosa: 
06.04.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo finansija