Vlada Kantona Sarajevo

Usluge obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019 (proljetne i jesenje faze)

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
24.02.2017
JRN/CPV: 
90923000 Usluge deratizacije
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1230-1-2-23-3-25/17
Postupak poništen: 
NE
Datum unosa: 
27.03.2017