Ugovor za usluge kontrole tek. održavanje video nadzora i sistema vatrodojave

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
09.02.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
87,75
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-7-2-108/17
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE

Napomena: Kako se radi o postupku male vrijednosti (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), ne postoji opcija unosa broja obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN, već se unosi broj Izvještaja o provedednom postupku javne nabavke.

Datum unosa: 
15.02.2018