Vlada Kantona Sarajevo

UGOVOR O VANSUDSKOJ NAGODBI ZA IZMIRENJE FINANSIJSKIH POTRAŽIVANJA KOJA SU DOSUĐENA PRAVOSNAŽNOM I IZVRŠNOM SUDSKOM ODLUKOM ZAPOSLENICIMA