Ugovor o uslugama tek. održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
"ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
22.01.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
12426,46
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
704
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE

Napomena: Kako se radi o postupku javne nabavke male vrijednosti /konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/, ne postoji opcija unosa broja obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN, već se unosi broj Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke.

Datum unosa: 
25.01.2018