Ugovor o sukcesivnoj isporuci potrošnog materijala za fotolaboratoriju

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PAPILON d.o.o Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
09.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o sukcesivnoj isporuci potrošnog materijala za fotolaboratoriju za potrebe Uprave policije MUP-a KS.

Datum unosa: 
14.05.2019
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova