Ugovor o snabdijevanju tiskom

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
IPRESS d.o.o Široki Brijeg
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o snabdijevanju dogovorenim količinama i naslovima tiska.
 

Datum unosa: 
14.04.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova