Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "Nissan"

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Datum potpisivanja ugovora: 
13.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Nissan.
 

Datum unosa: 
15.05.2019
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova