Ugovor o pružanju usluga hotelskog smještaja

Kabinet premijera
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
JRN/CPV: 
55110000 Usluge hotelskog smještaja
Datum potpisivanja ugovora: 
03.07.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1250,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1250,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
13.07.2017