Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga

Kabinet premijera
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
Hotel Holiday
Datum potpisivanja ugovora: 
24.02.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
30,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
15.03.2017