Vlada Kantona Sarajevo

Ugovor o pruzanju ugostiteljskih usluga -

Kabinet premijera
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
55000000 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo
Ugovor potpisan sa: 
Tarčin Forest Resort & Spa - TIDC d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
22.05.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1300,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1300,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
17.06.2019