Vlada Kantona Sarajevo

Ugovor o osiguranju vozila (kasko osiguranje za jedno vozilo) 2

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
"EUROHERC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
07.02.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
444,03
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-4-2-14-5-21/17
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
17.03.2017