Ugovor o osiguranju imovine - objekata Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
02.03.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4832,10
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
120
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
03.03.2017