Ugovor o nabavci materijala, izradi i ugradnji prozorske stolarije

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
G.D. "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar
Datum potpisivanja ugovora: 
30.11.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
20867,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-7-3-77/17
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE

Napomena: Kako se radi o postupku javne nabavke male vrijednosti (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), ne postoji opcija unosa broja obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN, već se unosi broj izvještaja o provedenom postupku javne nabavke.

Datum unosa: 
04.12.2017