Ugovor o nabavci kafe za potrebe organa Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
"WLD" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
22.01.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6975,45
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-8-1-14/18
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Napomena: Kako se radi o postupku javne nabavke male vrijednosti (direktni sporazum), ne postoji opcija unosa broja obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN, već se unosi broj Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke.

Datum unosa: 
30.01.2018