Vlada Kantona Sarajevo

Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
"CLIMA-TRADE" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
23.01.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3493,62
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
25
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-8-1-15/18
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE

Napomena: Kako se radi o postupku javne nabavke male vrijednosti /direktni sporazum/, ne postoji opcija unosa broja obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN, već se unosi broj Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke.

Datum unosa: 
31.01.2018