Ugovor o nabavci i isporuci tečnog gasa - LPG za potrebe motornih vozila iz voznog parka Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ugovor potpisan sa: 
"HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
23.11.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
525,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-4-1-106-5-79/17
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
20.12.2017