Vlada Kantona Sarajevo

Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme - LOT 3 - printer u boji

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
"R & S" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
21.09.2016
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
374,40
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
22.09.2016