Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"KODEKS" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
19.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
5152,68
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
10
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-7-1-94/17
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
29.12.2017