Vlada Kantona Sarajevo

Ugovor o nabavci faks aparata za potrebe organa Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
"ERLANG" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
21.04.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1200,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-8-1-32/17
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Napomena: Kako se radi o postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma, ne postoji opcija obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN, već opcija Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke.

Datum unosa: 
24.04.2017