Ugovor o kupoprodaji računarske opreme za potrebe KUIP (LOT 1)

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
KAMER COMMERCE d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
29.08.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
102956,49
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
13.09.2018