Ugovor o kupoprodaji računarske opreme - mobilnih štampača i tonera za potrebe KUIP

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
KAMER COMMERCE d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
29.08.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
21055,32
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
05.09.2018