Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - laptopi(vlada KS)

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
PRINTEX d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
16.08.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
39849,03
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
30.08.2018