Ugovor o kupoprodaji opreme za telefonsku mrežu i telefonsku centralu

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
32551200 Telefonske centrale
Ugovor potpisan sa: 
ErlAng d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
19.03.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2667,60
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
23.03.2018