Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata u 2018. godini

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
HIFA-PETROL d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
16.05.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
169246,35
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
30.05.2018