Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata - LOT 2 Isporuka motornih ulja

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
"HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
08.01.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3767,91
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-1-1-93-5-2/18 i br. 4/18 u "Sl.glasniku BiH"
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
12.01.2018