Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
"HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
06.03.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
127676,25
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
10.04.2017