Ugovor o izvođenju radova na elektroinstalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Postupak poništen: 
NE
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4447,35
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
7
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-4-3-19-5-22/17
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
17.03.2017