Ugovor "HIFA - PETROL" doo - LOT 1

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Prilog (plan i izmjene): 
Ugovor potpisan sa: 
"HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
21.01.2016
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
178255,35
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
21.01.2016