Vlada Kantona Sarajevo

Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-poziv medijima

Poštovani,
obavještavamo vas da će Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo biti održana u petak, 27.01.2023. godine, s početkom u 09:00 sati.
Sjednica će biti održana u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina br. 1/I.
Materijali za sjednicu su dostupni na https://skupstina.ks.gov.ba/najave/sjednica/65229

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu;
3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama Kantona Sarajevo-skraćeni postupak;
4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći-skraćeni postupak;
5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu;
6. Prijedlog zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo;
7. Prijedlog zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica;
8. Nacrt zakona o sportu Kantona Sarajevo;
9. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo;
10. Prijedlog odluke o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog interesa za Kanton Sarajevo;
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Himze Polovine br. 13 i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, kojim HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska poklanja nekretninu upisanu u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu u ZK izvadku broj: 2994 K.O. SP_HRASNICA, k.č. 2876/98 u naravi stambena zgrada površine 95 m2 i dvorište 215 m2 ukupne površine 310 m2, što odgovara upisu u katastarski operat PL broj: 1274 parcela broj 1942 K.O. Ilidža;
12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekt „Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica“;
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu";
14. Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

27.01.2023 - 09:00