Tim EU i APIK sa Timom za borbu protiv korupcije Vlade KS: Obuka na temu "Izrada strateških dokumenata"

Tim Evropske unije koji provodi projekt razvoja kapaciteta u sprečavanju korupcije i stvaranja strateških dokumenata u ovoj oblasti, u saradnji sa Timom Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizovati jednodnevnu obuku na temu "Izrada strateških dokumenata".

Kako su istakli iz Tima EU, jedan od važnih kriterija u Sporazumu o stabilnosti i pridruživanju jeste strateška i kontinuirana borba protiv korupcije. Današnja obuka usmjerena je prema službenicima kantonalnih i općinskih organa u okviru projekta "Razvoj kapaciteta u sprečavanju korupcije i donošenju strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u BiH" koji finansira EU. Obuku su provodila tri međunarodna eksperta koji su svim učesnicima sastanka iskazali očekivanja vezana za povećanje kapaciteta kako bi se utvrđeni dokumenti mogli provoditi na terenu.

Jedan od najvažnijih vidova borbe protiv korpupcije jeste preventivno djelovanje i eliminiranje njenih uzroka jer u sistemu kakav postoji u BiH puno je teže boriti se protiv ove pošasti kada se ona već dešava na terenu, ističu iz državne Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Kanton Sarajevo je donio Strategiju borbe protiv korupcije te kroz Akcioni plan na terenu provodi i realizira 25 mjera predviđenih ovim Planom. Iz vladinog Tima za borbu protiv korupcije naglasili su niz aktivnosti koje se realiziraju, a među njima posebno uspješnu uspostavu komunikacije sa svim kantonalnim institucijama iz javnog sektora. Oni su već prošli dio edukacija i obuka, a ostvarena je bliska saradnja sa državnom Agencijom. Detektujući javne nabake kao oblast sa velikim mogućnostima koruptivnih radnji, stvaranje i objavljivanje jedinstvene baze podataka o procesima javnih nabavki iz vladinog Tima smatraju posebno važnim iskorakom u prevenciji korupcije. Pored strateškog pristupa prevenciji, razrađene su i metode prijave korupcije.

(Lamija Bojadžić)