Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS Uprava policije

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a KS Uprava policije.

Datum unosa: 
13.04.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova