Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017.

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.

Datum unosa: 
10.04.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova