Studijska posjeta Instituta za geopolitiku Francuske (IFG)

29.08.2017. godine u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, Mirza Selimbegović (Kabinet premijera) i Erduan Kafedžić, predsjednik Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim), održali su sastanak sa direktoricom Instituta za geopolitiku Francuske (IFG), Barbarom Loyer, koja je stigla u pratnji univerzitetskih profesora i 25 studenata.

Kako je navela, posebno interesantan aspekt je borba protiv korupcije u različitim regionima Evrope. Razlog posjete je saznanje o stanju korupcije u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, koje će studentima biti od koristi prilikom izrade master teze, odnosno doktorske disertacije.

Predsjednik Tima naglasio je da su zemlje bivše Jugoslavije na najnižem nivou što se tiče korupcije, što predstavlja ozbiljan problem, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za region, ali i Evropsku uniju.

Također, upoznao je prisutne o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije, aktivnostima koje su realizovane u proteklom periodu, te metodologijom rada Tima. Naglasio je da je Tim Evropske unije koji provodi projekat "Razvoj kapaciteta u sprječavanju korupcije i stvaranje strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u BiH", na osnovu analize svih antikorupcionih timova u BiH, u svom izvještaju predložio da Kanton Sarajevo bude pilot projekat, zbog ostvarenih rezultata u ovoj oblasti.