Vlada Kantona Sarajevo

Sastanak Kolegija za kvalitet

Dana 04.03.2015. godine u 12:00 sati, u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, održan je sastanak Kolegija za kvalitet sa predstavnicima svih organa uprave i službi Kantona Sarajevo. Na sastanku su analizirani nalazi iz nadzornih audita za period od protekle tri godine, te dogovoreno da se intenziviraju aktivnosti u vezi priprema za predstojeći Recertifikacijski audit.