Radionice na temu primjene aplikacije “Proaktivni monitoring provodbe strateških antikorupcijskih dokumenata u BiH” i "Izrada plana integriteta"

U cilju obezbjeđivanja kontinuiranog praćenja provođenja aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015-2019, Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije će u saradnji sa nevladinim sektorom, u periodu od 16.04. do 27.04. 2017 godine, sprovesti dvije radionice na temu: Pristup i korištenje aplikacije “Proaktivni monitoring provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata u BiH” i “Izrada plana integriteta”.

Predviđeno je učešće ukupno 207 koordinatora/kontakt osoba iz oblasti borbe protiv korupcije iz svih institucija Kantona Sarajevo.

Cilj prve radionice je upoznati kontakt osobe kroz primjere i praktične vježbe sa načinom pristupanja i korištenja aplikacije “Proaktivni monitoring provodbe strateških antikorupcijskih dokumenata u BiH”.

Cilj druge radionice je unapređenja znanja o izradi Planova integriteta, odnosno upoznati kontakt osobe sa metodologijom i fazama izrade Plana integriteta, rezultatima evaluacije dostavljenih strateških dokumenata (Akcionih planova i Planova integriteta) za borbu protiv korupcije institucija Kantona Sarajevo.

U okviru realizacije specifičnih mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), uz podršku Misije OSCE-a u BiH, izradila je aplikaciju za “Proaktivni monitoring provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata u BiH”.

Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije je, u cilju poboljšanja sistema izvještavanja institucija Kantona Sarajevo, preuzeo i adaptirao aplikaciju u segmentu aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo. Za potrebe ove radionice, Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom su kreirali Priručnik za pristup i korištenje aplikacije “Proaktivni monitoring provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata u BiH” za institucije Kantona Sarajevo, kao i rezultate analize antikorupcionih strateških dokumenata institucija Kantona Sarajevo.

Organiziranjem i sprovođenjem radionica, namjera Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije je da u svim institucijama Kantona Sarajevo unaprijedi proces prikupljanja i obrade podataka u vezi sa provođenjem strateških antikorupcijskih programa, poboljša komunikacijske kanale među akterima u borbi protiv korupcije, kao i unaprijedi održavanje i poboljšanje integriteta, transparentnosti i profesionalne etike.

Po okončanju radionica, aplikacija će biti dostupna za upotrebu od strane koordinatora/kontakt osoba u svim institucijama Kantona Sarajevo.