Vlada Kantona Sarajevo

Prvi pripremi sastanak 27. Ekonomskog i okolišnog foruma OSCE-a u Beču: Prezentiran softver „AntikorupiKS“, najavljena konkretna pomoć Kantonu Sarajevo u njegovom uspostavljanju

Na poziv Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Erduan Kafedžić, kao službeni predstavnik Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, učestvuje u radu dvodnevnog Prvog pripremnog sastanka 27. Ekonomskog i okolišnog foruma OSCE-a koji je počeo jučer, a održava se i danas u Beču.

Ovogodišnji forum organizuje Slovačka u svojstvu države koja 2019. godine predsjedava OSCE-om, u saradnji sa Uredom koordinatora OSCE-ovih ekonomskih i okolišnih aktivnosti, a predstavlja glavni okvir za održavanje sastanaka unutar Ekonomske i okolišne dimenzije djelovanja OSCE-a. Njegov cilj je da podstakne politički dijalog između 57 država članica OSCE-a o ključnim ekonomskim i okolišnim pitanjima u vezi sa oblašću sigurnosti.

Predstavnici država članica su ovom prilikom razgovarali o temi: „Promocija ekonomskog napretka i sigurnosti u državama članicama OSCE-a, kroz saradnju na polju energetike, novih tehnologija, dobrog upravljanja i povezanost i digitalnom dobu“.

U okviru treće sesije koja se odnosila na prevenciju i borbu protiv korupcije, predstavnici OSCE-a su prezentirali platformu multimodularnog analitičkog softvera „AntikorupiKS“ koji je kreirao Ured borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Ovaj koncept, odnosno prezentirani softver je dobio OSCE-ovu podršku, zbog čega je i najavljena konkretna pomoć Uredu za njegovo što brže uspostavljanje u Kantonu Sarajevo. Konstatovano je i kako će njegovom primjenom Kanton Sarajevo biti svrstan u sami vrh aktera u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije.

Ovu priliku su iskoristili i za predstavljanje i svih drugih dobrih rezultate koje je Ured postigao na polju borbe protiv korupcije, kroz primjenu savremenih informacionih tehnologija. Posebno su naglašene i uspostavljene baze podataka: Registar imenovanih lica, Baza javnih nabavki, Registar rizika i rizičnih procesa, ali i sve druge baze koje je Ureda uspostavio u proteklom periodu.

Inače, u okviru ove sesije razmatrana je tema „Uticaj informacionih tehnologija na prevenciji i borbi protiv korupcije“ kroz analizu portala e-vlade, e-javnih nabavki, upotrebe blockchain tehnologija, itd. Analiziran je i „Uticaj javnog sektora u jačanju kapaciteta e-vlade u borbi protiv korupcije te osnaživanje javno-privatnog partnerstva u ovoj oblasti“. Razgovarano je i o temi „Digitalni sistemi kontrole javnih rahoda, otvoreni i transparentni budžeti i javne nabavke“.