Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Novi i izmijenjeni MRS - MSFI, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji

Ministarstvo za boračka pitanja
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Revicon d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
21.04.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
100,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
100,00
Datum unosa: 
21.04.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo za boračka pitanja