Pripreme za Interni audit 2018. godine

Povodom priprema za provođenje Internog audita 2018. godine, održan je seminar, obnova znanja, za 45 uposlenika certificiranih ministarstava i službi Kantona Sarajevo.

Predavači su bili eksperti certifikacijske kuće TUVadria d.o.o., Sarajevo, a seminar je održan 16. i 17. oktobra 2018. godine, za dvije grupe polaznika, na temu primjene sistema upravljanja kvalitetom u praksi, te provođenje internog audita, prema standardu ISO 9001:2015.

Također, u okviru priprema za provođenje Internog audita, održan je sastanak Kolegija za kvalitet, 22.10.2018. godine, kojem su prisustvovali predstavnici rukovodstva za kvalitet (sekretari ministarstava i šefovi službi).

Na sastanku je razgovarano o ciljevima i postupku provođenja Internog audita, a posebno je istaknuto da će fokus audita biti na analizi radnih procesa i upravljanju rizicima. ž

Termin provođenja Internog audita u Kantonu Sarajevo je od 29. oktobra do 2. novembra 2018. godine.