Vlada Kantona Sarajevo

Pripreme za Interni audit 2015. godine

U certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo u toku su intenzivne pripreme za Interni audit 2015. godine, kao redovne godišnje aktivnosti, planirane prema Godišnjem programu audita koje je odobrio premijer Kantona Sarajevo.

Povodom priprema za predstojeći Interni audit, u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo održavaju se intenzivni sastanci predstavnika Ureda za kvalitet sa sekretarima ministarstava, pomoćnicima ministara i šefovima organizacionih jedinica, gdje se analiziraju i ažuriraju procesi, revidira i kontroliše potrebna dokumentacija Sistema upravljanja kvalitetom.