Vlada Kantona Sarajevo

Pripreme za Drugi nadzorni audit 2017. godine

U toku su intenzivne pripreme za provođenje Drugog nadzornog audita Sistema upravljanja kvalitetom, u svim certificiranim organima uprave u službama Kantona Sarajevo. Ovaj audit će biti proveden u aprilu 2017. godine, kao redovna godišnja eksterna kontrola Sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima Standarda EN ISO 9001.