Prezentiran Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevo

Registar više od 3.000 osoba, imenovanih u 300 organa rukovođenja, upravljanja i nadzora Kantona Sarajevo od danas je javno dostupan.

Registar je uspostavljen zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog i inicijativu Tima za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo. Projekt je podržala i omogućila Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade KS Erduan Kafedžić kazao je na današnjoj press konferenciji da je ideja o uspostavi registra proistekla iz potrebe da se, u cilju većeg stepena transparentnosti i zaštite javnog interesa kao temelja i polazne osnove istinske opredijeljenosti za borbu protiv korupcije, na jednom mjestu objedine podaci o imenovanim osobama u institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a sve radi lakšeg praćenja i blagovremenog reagovanja.

"Osnovni motiv za uspostavu Registra je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, privatnih utjecaja na donošenje odluka u vršenju javnih funkcija, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju javnih funkcija, kao i poboljšanja koordinacije i prevencije u borbi protiv korupcije", kazao je Kafedžić, dodavši da je registar urađen po uzoru na registre iz evropskih zemalja.

Objasnio je da su podaci obuhvaćeni registrom i do sada bili formalno dostupni javnosti, ali da je građanima bilo otežano pravovremeno doći do navedenih podataka, što je posljedično dovodilo do nemogućnosti pravovremene reakcije u preveniranju, ali i otkrivanju mogućih sukoba interesa.

Kako je istaknuto, Kanton Sarajevo je napravio pionirski korak objavom registra imenovanih lica, jer je prvi kanton koji se odlučio na ovaj korak nakon što se već pet godina u FBiH, pa ni u KS, ne primjenjuje Zakon o sukobu interesa.

Kafedžić je kazao kako mi na prostoru Balkanu moramo početi mijenjati percepciju javnog dobra od one da je "ničije" do one da je "naše i sviju nas".

"Onog momenta kada prihvatite obnašanje javne funkcije u javnom interesu, sa ili bez naknade, prihvatate i da svoj privatni interes nećete stavljati ispred javnog što je i zakonska odrednica. Kao osobe koje kroz funkcije u upravljačkim, nadzornim, rukovodnim ili drugim tijelima utičemo na poslovanje institucija koje se finansiraju sredstvima svih građanki i građana, moramo biti svjesni da postoji visok stepen zainteresovanosti javnosti ko upravlja tim dobrima. Obzirom da se javna budžetska sredstva formiraju iz poreza i javnih prihoda, nesumnjivo je opravdano učiniti široj javnosti dostupnim informacije ko je, sa različitih pozicija, odgovoran za poslovanje i upravljanje institucijama, pa time i za utrošak javnih sredstava", rekao je Kafedžić.

Cilj je bio kroz objedinjavanje na jednom mjestu, učiniti dostupnim i za pretragu jednostavnim podatke o svim imenovanjima u KS.

Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton kazao je kako su s ponosom pružali podršku u ovom projektu koji ima za cilj sprečavanje sukoba interesa.

"Ponuditi transparentan uvid u potencijalni sukob interesa je od ključne važnosti za ostvarenje djelotvorne uprave kao i onoga što dolazi s njom - ekonomski razvoji, politička stabilnost i javna administracija koja djeluje u korist građana. To je ono što je motivisalo nas", kazao je Berton.

U bazi se nalaze svi državni službenici u KS, te članovi komisija pravnih i izvršnih odbora, a ona može detektovati i oblasti u kojim se potencijalno može pojaviti sukob interesa. Cilj je i da takve informacije budu dostupne javnosti.

"Nadamo se da će ovaj projekt ojačati integritet, objektivnost i nepristranost zvaničnika u vršenju njihovih javnih funkcija i da će ova baza doprinijeti kvalitetnijoj javnoj administraciji i transparentnijem imenovanju državnih službenika", rekao je Berton.

Podsjetio je državne parlamentarce kako je Zakon o sukobu interesa još u proceduri, a riječ je o vrlo važnom pitanju kojim se trebaju baviti.

Kako je kazala šefica Ureda komisije za odlučivanje o sukobu interesa Danka Polovina-Mandić ovaj registar neće biti samo od koristi KS, već cijeloj Federaciji BiH.

"KS je prvi koji je odlučio da poduzme nešto na ovom polju transparentnosti rada i podizanja svijesti o tome šta se od zvaničnika očekuje dok obavljaju tu funkciju. Ključni faktor je u preventivnoj borbi protiv korupcije", rekla je Polovina-Mandić.

Prikupljanje, obradu i ažuriranje podataka Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom vršio je u koordinaciji sa Zavodom za informatiku i statistiku KS.

Registar je dostupan ovdje.