Vlada Kantona Sarajevo

Prezentacija projekta metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru - POZIV ZA MEDIJE

Obavještavamo Vas da će se sutra (petak) 14.02.2020.godine u 10:00 sati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo, održati prezentacija projekta metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja KS obezbijedilo izradu metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru i proračun baznog disperzionog modela za potrebe prostornog planiranja u KS.

U okviru ovog projekta urađen je Registar emisija iz saobraćaja, Registar iz indivudalnih ložišta i nova kategorizacija područja Kantona Sarajevo u odnosu na kvalitet zraka. Realizacijom ovog projekta Zavod će se osposobiti da izdaje stručna mišljenja o uticaju novih zahvata u prostoru na kvalitet zraka, a kako je propisano Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

14.02.2020 - 10:00