Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mobitela)

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Prilog (plan i izmjene): 
Ugovor potpisan sa: 
Bh Telecom
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
27.03.2015