Vlada Kantona Sarajevo

Poziv za 19. radnu sjednicu Skupštine KS

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 08.01.2020. godine sa početkom u 09:00 sati održati 19. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

          

               DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2020. godine;

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine;

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2020. godine.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

08.01.2020 - 09:00