Vlada Kantona Sarajevo

Poziv za 18. radnu sjednicu Skupštine KS

Obavještavamo vas da će se u ČETVRTAK 16. januara 2020. godine sa početkom u 10:00 sati održati 18. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo .

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

16.01.2020 - 10:00