Vlada Kantona Sarajevo

Potpisan Memorandum o saradnji Ureda za borbu protiv korupcije KS i FIA-e FBiH: Učinjen važan iskorak na polju uspostavljanja sistemske prevencije i borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić i direktor Finansijsko – informatičke agencije (FIA) Federacije Bosne i Hercegovine Esad Mahmutović potpisali su Memorandum o saradnji, čijom primjenom će ovlašteni službenici ovog kantonalnog ureda u budućnosti imati kontinuiran pristup bazi podataka ove agencije.

Potpisivanjem ovog memoranduma bit će značajno olakšane sve buduće aktivnosti Ureda, povećana transparentnost, omogućeno uspostavljanje i upravljanje novim bazama podataka, čiji će cilj biti prevencija i prijavljivanje korupcije i svih drugih oblika koruptivnih radnji, te bitno poboljšan pristup pouzdanim informacijama o poslovnim subjektima na teritoriji FBiH.

Konkretno, implementacijom ovog memoranduma ovlašteni službenici Ureda će moći pristupati podacima iz Registra finansijskih izvještaja i Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata FIA-e, čime će se unaprijediti operativnost u postupanju i poduzimanju svih potrebnih mjera iz nadležnosti Ureda.

Ovom aktivnošću učinjen je važan iskorak na polju uspostavljanja sistemske prevencije i borbe protiv korupcije za koju je opredijeljena aktuelna Vlada KS.