Postupak javne nabavke usluga štampanja i dorade monografije 1 korpusa

Ministarstvo za boračka pitanja
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
CPU Printing company d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
13.03.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3260,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
3260,00
Datum unosa: 
13.03.2018
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo za boračka pitanja