Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo u 2018. godini